Xây dựng quy trình quản lý nhân sự

Mỗi một doanh nghiệp hoạt động đều có bộ phận chịu trách nhiệm quản lý nhân sự. Bộ phần này đóng vai trò tạo nên chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có nguồn nhân lực tốt thì sẽ tồn tại và phát triển vững mạnh. Mỗi một doanh nghiệp có cách quản lý nhân sự khác nhau, có cách quản lý hay nhưng cũng có cách quản lý chưa được khả quan đối với tình hình của doanh nghiệp. Vậy nên, hôm nay công ty Đào Tạo M&D xin chia sẻ đến các một cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hay và hiệu quả.

Xây dựng quy trình quản lý nhân sự

Xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả và phù hợp

Một quy trình quản lý nhân sự bao gồm nhiều công việc, các bạn có thể xây dựng những quy trình đó như sau:

Tuyển dụng nhân sự

Đây là khâu quan trọng để tìm ra nguồn nhân lực tiền năng cho doanh nghiệp. Các bạn hãy xây dựng quy trình tuyển dụng nhân lực cho doanh nghiệp theo những bước sau:

(1) Lập kế hoạch để xác dịnh phương hướng và các nguồn tuyển dụng.
(2) Xác định vị trí và thời gian để tuyển dụng.
(3) Đánh giá và lựa chọn các ứng viên vào vị trí tuyển dụng.
(4) Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng như công việc cần làm. Xây dựng quy trình tuyển dụng như vậy giúp doanh nghiệp bạn tìm được nguồn nhân lực có năng lực và tiềm năng.

Đào tạo, bồi dưỡng và hoạch định nguồn nhân sự: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực giúp cho các nhân viên có thể năng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng làm việc của mình. Từ đó các nhân viên sẽ phát huy hết giá trị của mình để góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển toàn diện.

Các phương pháp đào tạo và bồi dưỡng

Đào tạo công việc, luân chuyển công việc, công tác, phương pháp nghiên cứu tình huống và các trò chơi quản trị. Tuy công tác này sẽ làm doanh nghiệp tốn không ít chi phí nhưng đổi lại, doanh nghiệp sẽ có nguồn nhân lực chất lượng.
Bên cạnh công tác đào tạo và bối dưỡng thì cần những người làm công tác quản trị nhân sự phải hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nhân lực giúp cho các nhân viên nắm rõ được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công việc để giúp doanh nghiệp phát triển.

Tham khảo thêm về: Khóa học quản lý hiệu quả

Các chế độ chính sách

Chế độ, chính sách là những quyền lợi mà nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng như: Lương, thưởng, nghỉ phép, bảo hiểm… Mỗi một doanh nghiệp có chế độ và chính sách khác nhau cho nhân viên của mình, yếu tố này góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy, những người làm công tác nhân sự cần phải đảm bảo các nhân viên được hưởng đầy đủ các chế độ và chính sách mà doanh nghiệp quy định cho nhân viên được hưởng.

Hệ thống văn bản áp dụng trong công ty

Người làm công tác nhân sự cần phải phổ biến đến nhân viên trong doanh nghiệp của mình hệ thống quy phạm pháp luật để các nhân viên tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc.

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có văn hóa đẹp và lành mạnh thì nhân viên sẽ có động lực để làm việc. Để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng tích cực, bộ phận nhân sự cần làm những bước sau:

  • Bước 1: Xác định bản chất của doanh nghiệp.

  • Bước 2: Tìm hiểu nguyện vọng và mong muốn của nhân viên về cách làm việc từ đó đưa ra những quy tắc xử sự chung vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân viên vừa tạo nên chuẩn mực văn hóa cho doanh nghiệp.

  • Bước 3: Đánh giá và đề xuất phương hướng xây dựng hệ thống trao đổi thông tin.

  • Bước 4: Tổng hợp và đề xuất các phong trào bề nổi và các nghi lễ, nghi thức của doanh nghiệp.

Công ty M&D tin rằng với cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự khoa học như trên, doanh nghiệp của bạn sẽ luôn có được thành công và phát triển bền vững!

Theo: daotaoquantri.vn