Tư vấn tài chính là gì?

Tư vấn tài chính là gì? Đây đang là một ngành nghề được coi là hot hiện nay bởi có nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao. Tư vấn tài chính là công việc tư vấn cho khách hàng các kế hoạch tài chính, tư vấn về pháp luật, chủ trương, các ưu đãi về đầu tư, tư vấn các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ biến động kinh tế xã hội, thị trường và hệ thống pháp luật, tư vấn lập dự án đầu tư. Đồng thời đánh giá tính khả thi về cơ hội đầu tư và quản trị dự án đầu tư, bằng việc sử dụng các kiến thức về thuế, chiến lược đầu tư, chúng khoán, bảo hiểm… đã được học. Với đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, các hoạt động kinh tế cũng có những thay đổi tích cực và công việc tư vấn tài chính đóng một vai trò hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
 
Tư vấn tài chính là gì?

Các loại tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính bao gồm: tư vấn tài chính dự án và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Hai công việc này có sự khác nhau, cụ thể như sau:
  • Tư vấn tài chính dự án là công việc thực hiện những khảo sát cần thiết để có được cơ sở nghiên cứu và phân tích . Tiếp theo đó các nhà tư vấn tài chính sự án sẽ đưa ra những đánh giá về tính kinh tế và năng lực của các nguồn tài trợ tiềm năng của dự án rồi xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý giúp cho dự án đó đạt được hiệu quả và thành công.
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp là giúp cho vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính, tư vấn cho doanh nghiệp  được xử lý. Bên cạnh đó tư vấn tài chính doanh nghiệp giúp xây dựng và lập kế hoạch tài chính trong kinh doanh, lập đề án thu xếp vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.
Nếu muốn trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính thành công, các bạn phải không ngừng cố gắng và nỗ lực để trau dồi cho mình những kiến thức và kỹ năng cần có. Hãy liên hệ với Công ty Đào Tạo và Tư Vấn M&D để chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn làm được điều này thông qua các khóa học về quản trị tài chính công ty. Xin cảm ơn!