Tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp

Kế toán là một trong những bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Bộ phận kế toán có nhiệm vụ cung cấp và quản lý các thông tin về hoạt động tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp và một số đối tượng bên ngoài khác. Kế toán trong doanh nghiệp được chia thành kế toán tài chính và kế toán quản trị. Hôm nay công ty đào tạo M&D,sẽ giúp các bạn tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp.
 
Tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính doanh nghiệp là gì?

Kế toán tài chính là công cụ quản lý, quản trị doanh nghiệp để thực hiện công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin tài chính thông qua các bạn báo cáo định kỳ. Kế toán tài chính chủ yếu quan tâm đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động, quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán tài chính hoạt động phải tuân thủ chặt chẽ theo pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế, tính pháp quy cao.

Đặc điểm của kế toán tài chính doanh nghiệp

Bộ phận kế toán tài chính thường cung cấp thông tin cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp: Các cổ đông, Cơ quan thuế, Cơ quan quản lý tài chính,....
  • Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.
  • Kế toán tài chính có tính pháp lệnh, hệ thống sổ sách, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.
  • Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, đã xảy ra, được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán.
  • Báo cáo sử dụng trong kế toán tài chính là các báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ.
Với những thông tin vừa chia sẻ, chúng tôi hy vọng đã giúp các bạn hiểu thêm về bộ phận kế toán tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, để bổ trợ việc ghi nhận chính xác những nghiệp vụ kế toán trong hoạt động kinh doanh thì bạn nên tìm hiểu và tham gia các khoá học quản trị tài chính kế toán nữa nhé. Chúc các bạn thành công!