Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Mỗi một công ty, doanh nghiệp khi đi vào hoạt động đều cần phải có một hệ thống kiểm soát nội bộ. Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp cho các hoạt động trong công ty được thống nhất và ổn định. Hiện nay khi các nhà đầu tư vốn đang tách rời dần với vai trò quản lí doanh nghiệp khiến cho các nguồn vốn đầu tư trở nên mất ổn định. Chính vì vậy mỗi một công ty, doanh nghiệp phải biết cách để xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ.
 

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?

Hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống được xây dựng nhằm đảm bảo cho các công ty doanh nghiệp làm việc hiệu quả và đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các hoạt động, kế hoạch, quan điểm, chính sách, nội quy của công ty, doanh nghiệp. Vai trò của hệ thống này dùng để kiểm soát nhân lực, ngồn vốn, tránh thất thoát cho công ty doanh nghiệp.

Để xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp nhất cho mỗi doanh nghiệp, trước hết cần xác định rõ những đặc điểm trọng yếu của lĩnh vực kinh doanh, hình thức quản trị, cơ cấu hệ thống các phòng ban điều hành, mối quan hệ tác nghiệp của mỗi phòng ban trong từng doanh nghiệp cụ thể. Kế đến, ta phải đề ra được một chính sách kiểm soát nội bộ rõ rành, minh bạch để tất cả ban điều hành đều thấu hiểu được tầm quan trọng cũng như hiệu quả hỗ trợ cho công tác điều hành từ các công cụ tích cực của hệ thống kiểm soát nội bộ, với các nội dung sau:

  • Mục tiêu của chính sách kiểm soát nội bộ.

  • Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của chính sách kiểm soát nội bộ.

  • Quá trình tác nghiệp kiểm soát nội bộ.

Khóa học phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Nếu như các bạn muốn có được một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, mang đến thành công và sự phát triển vững mạnh cho doanh nghiệp của mình thì hãy tham gia khóa học xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mà công ty đào tạo quản trị M&D triển khai cung cấp. Chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được những phương pháp, cách thức để tổ chức xây dựng hệ thống nội bộ tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi sẽ cùng các bạn thảo luận về việc xây dựng nội dung hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp như thế nào để phù hợp với hình thức doanh nghiệp Việt Nam. Để được hỗ trợ tư vấn thông tin và đăng ký tham gia chương trình xây dựng hệ thống nội bộ của Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp M&D chúng tôi nhanh nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay theo hotline: 0908 072 368. Xin cảm ơn!

Tham khảo thêm: Bí quyết mang đến thành công cho doanh nghiệp