Sách quản trị tài chính doanh nghiệp


Quản trị tài chính doanh nghiệp là hoạt động liên quan đến đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản để giúp cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời các hoạt động này sẽ tối đa hóa lợi nhuận và không ngừng tăng giá trị doanh nghiệp để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy mà những người làm công tác quản trị doanh nghiệp cần phải có những kiến thức, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này đồng thời phải rèn luyện kỹ năng và có cho mình những phương pháp quản trị hiệu quả nhất. Để làm được điều này, các bạn có thể tham gia các khóa học về quản trị tài chính doanh nghiệp hoặc chịu khó đọc sách. Công ty Đào Tạo M&D sẽ giới thiệu đến các bạn những quyển sách hay về quản trị tài chính doanh nghiệp trong bài này.
 
Sách quản trị tài chính doanh nghiệp
 

Sách quản trị tài chính - TS. Nguyễn Thanh Liêm

Quyển sách quản trị tài chính của tác giả Nguyễn Thanh Liêm do nhà xuất bản Tài chính cung cấp sẽ mang đến cho các bạn những hiểu biết cơ bản về đào tạo quản trị tài chính cho đến cách thức cân nhắc và đưa ra quyết dịnh trong lĩnh vực tài chính. Quyển sách này bao gồm 8 chương: 
 • Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính.
 • Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ.
 • Chương 3: Phân tích tài chính.
 • Chương 4: Hoạch định tài chính.
 • Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển.
 • Chương 6: Ngân sách đầu tư.
 • Chương 7: Chi phí vốn và cấu trúc vốn.
 • Chương 8: Sáp nhập và các hình thức tái cấu trúc công ty.

Sách lý thuyết quản trị tài chính - Nhà xuất bản Thống kê

Đây là cuốn sách tài chính có giá trị cho bạn đọc quan tâm tham khảo bổ xung kiến thức về quản trị tài chính. Nội dung chính của cuốn sách: 
 • Chương 1: Quản trị tài chính: Vai trò và môi trường.
 • Chương 2: Báo cáo và phân tích tài chính.
 • Chương 3: Lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính.
 • Chương 4: Giá trị theo thời gian của tiền tệ.
 • Chương 5: Rủi ro và lợi nhuận.
 • Chương 6: Định giá chứng khoán.
 • Chương 7: Kỹ thuật lập ngân sách vốn.
 • Chương 8: Rủi ro trong lập ngân sách vốn.
 • Chương 9: Chi phí vốn.

Sách quản trị tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Hải Sản

Quyển sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản Lao Động. Với mong giúp cho các bạn những cách thức và phương pháp để giải quyết những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng để quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp của mình phát triển và đạt được những hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nội dung của sách bao gồm 7 phần:
 • Phần I: Bao gồm 4 chương nhỏ với nội dung chủ yếu là giúp bạn đọc hiểu được những vấn đề căn bản của quản trị tài chính. Thời giá tiền tệ. Giá trị trái phiếu trên thị trường. Giá trị cổ phiếu trên thị trường tài chính.
 • Phần II gồm 5 chương nêu lên những  vấn đề về ngân sách của doanh nghiệp đó là: Chi phí huy động vốn và sử dụng ngân quỹ. Những cơ sở hoạch định của ngân sách. Các nguồn thu thập của dự án. Hoạch định ngân sách trong điều kiện thực tế. Hoạch định ngân sách trong điều kiện rủi ro.   
 • Phần III. Gồm 3 chương nêu giúp các bạn có thêm kiến thức về cơ cấu tài chính và chính sách chia lợi túc.
 • Phần IV: Gồm 5 chương cung cấp kiền thức về dự báo và phân tích tài chính.
 • Phần V: Gồm 4 chương đó là tín dụng thuê mua. Cổ phần thưởng. Nợ dài hạn và cổ phần ưu đãi. Trái phiểu chuyển đổi và warrants, sẽ giúp các bạn có thêm iến thức về các nguồn tài trợ dài hạn.  
 • Phần VI: Bao gồm hai chương, giúp các bạn nắm bắt được những khuynh hướng đặc biệt trong quản trị tài chính.
Ngoài 3 cuốn sách trên, công ty Đào Tạo M&D còn có rất nhiều những cuốn tài liệu sách quản trị tài chính hay trong doanh nghiệp khác mà các bạn có thể tham khảo thêm tại mục tủ sách. Chúc các bạn thành công!