Quản trị tài chính dành cho CEO


Quản trị tài chính là quản trị các nguồn vốn như tiền mặt, tài sản, các khoản thu - chi, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng trong các công ty doanh nghiệp, giúp các hoạt động kinh doanh đi vào khuôn khổ để hoạt động và quyết đính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy khóa học quản trị tài chính dành cho CEO sẽ giúp người làm lãnh đạo có thể quản lí được doanh ngiệp của mình tốt nhất.
 
 Quản trị tài chính dành cho CEO

Quản trị tài chính dành cho CEO - Công ty ACE The Future

Công ty Cổ phần phát triển Giáo Dục ACE THE FUTURE chuyên thực hiện, triển khai tư vấn và phát triển các giải pháp đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện kỹ năng và nâng cao năng lực làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, đội ngũ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Và đồng thời cung cấp các dịch vụ, chương trình đào tạo và huấn luyện phong phú về kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp cho các nhóm đối tượng khác nhau, từ các cấp quản lý, lãnh đạo của tổ chức cho đến cấp chuyên viên, nhân viên và các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.
Khóa học quản trị tài chính dành cho CEO giúp cho những người làm lãnh đạo có được những phương pháp quản trị tài chính hay và hiệu quả, giúp cho bản thân có thể bao quát được các hoạt động của doanh nghiệp về đưa doanh nghiệp phát triển theo hướng tốt nhất.
Để được hỗ trợ tư vấn thông tin và tham gia khóa học quản trị tài chính dành cho CEO của 
Công ty Cổ phần phát triển Giáo Dục ACE THE FUTURE chúng tôi, vui lòng liên hệ hotline: 0908 072 368. Mời các bạn xem thêm các khoá học tài chính khác tại mục: http://daotaoquantri.vn/quan-tri-tai-chinh.htmlXin cảm ơn!