Phương pháp quản lý kinh doanh hiệu quả

Kinh doanh là hoạt động mà mỗi cá nhân doanh nghiệp quyết định bỏ ra một số vốn để thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi trên thị trường và sau đó một thời gian sẽ thu lại những lợi nhuận nhất định. Quản lý kinh doanh là quá trình tác động của chủ thể quản lý (lãnh đạo) đến đối tượng quản lý (cơ quan, cá nhân cấp dưới) và đối tượng hướng đến (khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tượng hợp tác…) đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Để quá trình quản lý diễn ra thuận lợi và đạt được hiệu quả cần phải có những phương pháp quản lý kinh doanh. Các phương pháp quản lý kinh doanh hiệu quả được sử dụng phải tuân thủ các đòi hỏi của quy luật và các nguyên tắc quản lý kinh doanh mặt khác phải vận dụng nghệ thuật quản lý kinh doanh một cách khôn khéo, uyển chuyển tuỳ từng tình huống.
 
Phương pháp quản lý kinh doanh hiệu quả

Các phương pháp quản lý kinh doanh

Có nhiều phương pháp để quản lý, quản trị kinh doanh áp dụng cho các chủ thể chịu sự quản lý cụ thể như sau:
Phương pháp quản lý kinh doanh dánh cho con người bao gồm: Phương pháp hành chính, các phương pháp kinh tế và các phương pháp giáo dục.
  • Các phương pháp hành chính dựa vào các mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản lý và kỷ luật của doanh nghiệp để tác động. Chủ thể quản lý dùng uy lực để bắt buộc đối tượng hướng đến chấp hành các quyết định quản lý.
  • Các phương pháp kinh tế tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế, tạo động lực vật chất để kích thích lao động tích cực, sử dụng các đòn bẩy để thúc đẩy kinh doanh có hiệu quả cao.
  • Các phương pháp giáo dục tác động vào nhận thức và tâm lý, tình cảm của người lao động, nhằm tạo động lực cho nhân viên, nâng cao tính tự nguyện tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ.
  • Phương pháp quản lý kinh doanh dành cho doanh nghiệp bao gồm: Các phương pháp quản lý kinh doanh tác động lên khách hàng. Các phương pháp quan hệ với bạn hàng. Các phương pháp tác động đối với các đối thủ cạnh tranh.
  • Các phương pháp quản lý kinh doanh tác động lên khách hàng: Đó là các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng nhằm hướng khách hàng tới với các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  • Các phương pháp quan hệ với bạn hàng: Bạn hàng là các đối tác cung cấp các đầu vào (nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng, bán thành phẩm) thường hợp tác lâu dài với nhau song có cạnh tranh. Phương pháp chủ yếu trong quan hệ với bạn hàng là giữ chữ "tín", tôn trọng lẫn nhau, thanh toán sòng phẳng và chia sẻ khó khăn, cần tránh sự o ép khi gặp bạn hàng bất tín, trục lợi, không biết điều.
  • Các phương pháp tác động đối với các đối thủ cạnh tranh: Các phương pháp chủ yếu là cạnh tranh, thương lượng và né tránh.
Như vậy, các bạn cần phải áp dụng những phương pháp quản lý kinh doanh phù hợp lên từng đối tượng cụ thể thì mới đem lại hiệu quả và giúp cho doanh nghiệp mình phát triển. Chúc các bạn thành công!