Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động có định hường và liên tục của những cá nhân, tổ chức lãnh đạo trong doanh nghiệp lên tập thể nguồn nhân lực để sử dụng một cách tốt nhất những tiền năng và cơ hội rồi tiến hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh, để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra và có được thành công.
 
Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp

Mỗi một doanh nghiệp đều có những hướng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ riêng của mình vậy nên sẽ có những mục tiêu khác nhau. Đối với các nhà quản trị tài chính công ty thì sẽ có hai mục tiêu khác nhau:
  • Tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế là chỉ tiêu mà các nhà quản trị tài chính dựa vào đó để đánh giá công việc làm ăn của doanh nghiệp mình lời hay lỗ. Chính vì vậy phải đặt ra mục tiêu tối đa hóa các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên trong trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu nhằm tăng thêm vốn góp rồi dùng số tiền huy động được để đầu tư vào trái phiếu thu lợi nhuận, lợi nhuận sẽ gia tăng tuy nhiên lợi nhuận trên vốn cổ phần giảm vì số lượng cổ phần phát hành tăng. Do đó, cần bổ sung thêm chỉ tiêu tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần.
  • Tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Của cải các cổ đông sẽ tạo nên giá trị của công ty vì cổ đông chính là những người chủ, góp vốn để công ty hoạt động. Chỉ tiêu này có thể bổ sung hạn chế trên của chỉ tiêu tối đa hóa lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế nhất định như không xét đến yếu tố thời giá tiền tệ và yếu tố rủi ro. Vì vậy mục tiêu tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu được xem là mục tiêu thích hợp nhất của quản trị tài chính công ty vì nó chú ý nhiều yếu tố như độ dài thời gian, rủi ro, chính sách cổ tức và những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Một doanh nghiệp tích cực hoạt động và đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra thì chắc chắn sẽ không ngừng phát triển và thành công. Tuy nhiên, khi đưa ra được mục tiêu nhưng bạn phải am hiểu nhiều kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này. Để có được điều đó, bạn nên tham gia các khoá học về quản trị tài chính nhằm nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm cho bản thân nhé.

Mời bạn tham khảo thêm: Các phương pháp quản lí tài chính doanh nghiệp hiệu quả