Khóa học Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Học phí
1. Văn hóa doanh nghiệp 20/08/2016 20/08/2016 Thứ 6-7 sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 500,000 vnđ
2. Kỹ năng giao tiếp 26/08/2016 26/08/2016 Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 500,000 vnđ
3. Lập kế hoạch kinh doanh 27/08/2016 27/08/2016 Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 1,200,000 vnđ
4. Pre IELTS 05/09/2016 05/12/2016 Thứ 2-4-6 từ 18h-20h 4,500,000 vnđ
5. Kỹ năng thuyết trình 26/08/2016 26/08/2016 Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 500,000 vnđ

Thông tin đăng ký: