Giới thiệu chúng tôi


Công ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp M&D tư vấn và phát triển các giải pháp đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện kỹ năng và nâng cao năng lực làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, đội ngũ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.
 
Công ty M&D cung cấp các dịch vụ, chương trình đào tạo và huấn luyện phong phú về kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp cho các nhóm đối tượng khác nhau, từ các cấp quản lý, lãnh đạo của tổ chức cho đến cấp chuyên viên, nhân viên và các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để bạn được hỗ trợ tư vấn thêm thông tin về các khóa học đào tạo như: khóa học quản trị tài chính, khóa học quản trị doanh nghiệp, khóa học ngoại ngữ,....Xin cảm ơn! 
 
Giới thiệu công ty M&D