Giải pháp để doanh nghiệp đóng ít thuế

Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động và tạo ra doanh thu đều phải có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước. Khoản tiền dùng để đóng thuế chiếm một phần không nhỏ, mà những người làm công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp có thể nhận thấy. Tuy nhiên khi doanh nghiệp làm ăn không thu lại được lợi nhuận nhưng không thể cắt giảm các khoản tiền đầu tư, mua hàng cũng không thể cắt giảm lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng…thì sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính. Vậy để giúp doanh nghiệp bạn được đóng ít thuế hơn, công ty M&D sẽ nêu ra một số giải pháp sau đây.
 

Giải pháp để doanh nghiệp đóng ít thuế

Những giải pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm khoản tiền đóng thuế

Trước hết các bạn cần phải phân biệt 3 việc đó là trốn thuế, tránh thuế và lập kế hoạch thuế,  để có thể đưa ra những biện pháp giúp doanh nghiệp mình có thể đóng ít thuế hơn nhưng lại không vướng vào hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ nhất: Trốn thuế tức là bạn biết những khoản thuế mà doanh nghiệp mình phải nộp theo quy định của pháp luật thế nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Có hai hành động trốn thuế mà nhiều doanh nghiệp thường làm đó là: Giấu thông tin mà lẽ ra phải cung cấp cho cơ quan và tạo ra thông tin không có thật. Vậy nên, muốn đóng ít thuế bạn cũng tuyệt đối không được trốn thuế.

Thứ hai: Tránh thuế tức là bạn không thực hiện các việc làm trốn thuế nhưng lại dùng đầu óc của mình để vận dụng những chính sách ưu đãi thuế mà pháp luật quy định hay là lợi dụng những điều mà luật thuế chưa nhắc đến để cắt giảm các khoản thuế phải đóng. Tất nhiên, để làm được điều này người làm lãnh đạo phải hết sức tỉnh táo và cẩn thận vì nếu tránh thuế không thành công hiển nhiên sẽ bị kết luận là vi phạm các điều khoản của luật thuế.

Thứ ba: Lập kế hoạch thuế tức là bạn sẽ đưa ra những hướng đi và cách làm cụ thể để cắt giảm các nguồn thuế phải nộp. Trong mỗi một kế hoạch thuế bạn cần phải đưa ra 4 phương thức như sau:

  • Phương thức 1 – Tạo mới: Tận dụng các ưu đãi, lợi ích về thuế từ việc tạo ra các chi nhánh, công ty con.

  • Phương thức 2 - Chuyển đổi: Thay đổi cơ chế hoạt động, thay đổi bản chất giao dịch để tài sản và thu nhập đuợc tạo ra chịu mức thuế suất thấp hơn nếu không thực hiện chuyển đổi

  • Phương thức 3 - Thời gian: Dịch chuyển giá trị chịu thuế sang kỳ tính thuế có lợi hơn.

  • Phương thức 4 – Chia tách: Chia giá trị chịu thuế cho hai hay nhiều đối tượng chịu thuế để làm giảm tổng thuế phải nộp của tất cả đối tượng chịu thuế.

Như vậy, với những kế hoạch thuế được lập có những phương thức trên cộng với những chiến lược tránh thuế thông minh sẽ giúp doanh nghiệp của bạn cắt giảm được một phần những khoản thuế phải đóng.

Tham khảo thêm: Doanh nghiệp và quản lý tài chính