Doanh nghiệp và quản lí tài chính

Quản lí tài chính không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp vì đây là phần quan trọng nhất trong công tác quản lí công ty, bao gồm lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được giám sát, theo dõi kịp thời để điều chỉnh, quản lí công nợ khách hàng, đối tác, từ đó thực hiện báo cáo cho cấp lãnh đạo… Như vậy việc hoạch định tài chính là cực kì quan trọng.
 
Doanh nghiệp và quản lí tài chính

Quản lí tài chính ở công ty lớn

Những công ty lớn như Microsoft Apple, Vodaphone… công tác quản lí tài chính được tách rời đối với công tác kế toán thống kê. Tại các hãng này, quản lí tài chính là những hoạt động tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng tài chính và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn cho công ty.

Quản lí tài chính giúp nhiều trong công tác quản lí

Giám đốc điều hành nắm được công việc quản lí tài chính để hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty dựa trên sự đánh giá tổng quát, theo dõi từng khía cạnh cụ thể các nhân tố tài chính có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại của công ty như chiến lược tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của công ty, mở rộng hay thu hẹp sản xuất... Thông qua những phân tích tổng hợp đó, người quản lí sẽ đánh giá và dự đoán có hiệu quả các dự án đầu tư, các hoạt động liên doanh liên kết, phát hiện âm mưu thôn tính công ty của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án chia tách hay sát nhập…

Mở rộng thị trường kinh doanh mang tính cấp thiết

Đây là việc làm cần thiết vì giúp công ty lớn mạnh và đổi mới cơ chế quản lí theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác thách thức đối với khả năng của công ty, buộc các công ty tổ chức lại cơ cấu sản xuất, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh. Việc quản lí tài chính rất quan trọng đối với một công ty. Do đó, để tranh thủ được các lợi ích của việc mở rộng thị trường và giải quyết những thách thức ngắn hạn, công ty cần đặt ra một số nội dung trọng điểm trong công tác quản lí tài chính nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất.

Nắm rõ tình hình tài chính của công ty

Nhà quản lí tài chính phải hiểu rõ tình hình tài chính như lòng bàn tay thông qua những báo cáo tài chính. Dựa vào đó phân tích số liệu thu chi, thực trạng công ty…

Chú trọng cơ chế nguồn vốn của công ty

Cơ chế này phải đảm bảo kế hoạch chi hợp lí, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu.

Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lí tài chính

Các công ty cần chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính… Nâng cao năng lực của bộ máy quản lí tài chính. Đào tạo về quản trị tài chính cho nhân viên để hình thành đội ngũ chuyên gia quản lí tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh.

Biến động vốn

Nhu cầu vốn sản xuất của công ty luôn có  những lúc có biến động trong từng thời kì nhất định, do vậy, nhiệm vụ quan trọng của quản lí tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Chúng ta thấy, chuyên gia quản lí tài chính là cực kì quan trọng đối với một công ty. Do đó, phải trang bị kiến thức quản lí tài chính cho mình ngay từ bây giờ để có thể giúp công ty được phát triển bền vững các bạn nhé!

 
Nguồn: daotaoquantri.vn