Dịch vụ ăn uống

Trung tâm đào tạo M&D cung cấp dịch vụ đồ uống và thức ăn nhanh tại địa chỉ: Nhà công vụ Đại học Quốc Gia TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu của các học viên trước, trong và sau giờ học. Xem thêm các thông tin liên quan khác tại Trang chủ Đào Tạo Quản Trị.

Bài viết liên quan