Đặc điểm và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp những yếu tố được hình thành và đi đôi cùng với quá trình phát triển của doanh nghiệp bao gồm tất cả những vấn đề văn hóa kinh doanh, văn hóa giao tiếp, những quy định khẩu hiệu được đưa ra tạo nên giá trị, niềm tin và chuẩn mực trong từng hành vi, lời nói của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có văn hóa đẹp tạo nên một môi trường làm việc mà khiến cho không một nhân viên nào muốn nghỉ việc, đồng thời là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp có những đặc điểm và tầm quan trọng thế nào?
 

Đặc điểm và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
 

Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp:

  • Trong quá trình hoạt động thì trong mỗi một doanh nghiệp sẽ tự hình thành nên cho nền văn hóa mang tình tự giác và tự phát. Văn hóa này có thể phù hợp với mong muốn và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp hoặc là không. Chính vì vậy, những người đứng đầu phải chủ động xây dựng được cho doanh nghiệp mình nền văn hóa phù hợp. Có như vậy mới định hướng được cho sự phát triển và nâng cao tinh thần cạnh tranh của doanh nghiệp mình.

  • Khi đánh giá văn hóa doanh nghiệp, người ta không dùng từ văn hóa doanh nghiệp tốt và văn hóa doanh nghiệp xấu mà người ta dùng từ phù hợp hay không phù hợp.

  • Văn hóa doanh nghiệp có tính ổn định. Sau một thời gian hoạt động và có định hướng phù hợp về văn hóa thì những lối ứng xử hay cách thức làm việc của doanh nghiệp sẽ diễn ra đúng theo khuôn khổ.

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp:

  • Tạo động lực làm việc: Văn hóa doanh nghiệp tạo ra những chuẩn mực về cách giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới, hay đồng nghiệp với nhau. Đào tạo về văn hóa doanh nghiệp giúp từng nhân viên định hướng được mục tiêu và bản chất của môi trường mình đang làm việc để điều chỉnh mình sao cho phù hợp. Một doanh nghiệp có môi trường văn hóa hòa đồng, thoải mái và tôn trọng lẫn nhau thì sẽ là động lực giúp cho từng nhân viên cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình.

  • Điều phối và kiểm soát: Văn hóa doanh nghiệp điều phối và kiểm soát hành vi các nhân bằng các chuẩn mực, thủ tục, quy tắc... Khi phải ra một quyết định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi các lựa chọn phải xem xét.

  • Giảm xung đột: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ làm cho các đồng nghiệp hiểu rõ nhau hơn tạo nên sự gắn kết, giúp cho mỗi nhân viên khi tìm hiểu về một vấn đề nào đó có thể tôn trọng và bàn bạc để nhanh chóng đưa ra quyết dịnh mà không hề có bất kỳ xung đột nào.  

  • Lợi thế cạnh tranh: Một doanh nghiệp có văn hóa, biết đoàn kết và biết giúp đỡ nhau thì khi gặp các đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh chóng thành công.

Với những thông tin mà Trung tâm M&D vừa chia sẻ thì các bạn cũng có thể thấy được lý do tại sao mà văn hóa lại là một trong những yếu tố không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp